Blasian (@blasianmiasian) speaking on the YES Tour ATL 2. #YESTour #Atlanta #ATL