Rocking that White/White YES Tee today. #Dallas #DFW #YES #YESGear #KOTD